“Employer” base of Department of political science

 

 

 

 

 

 

Name of organization

Telephone numbers

E-mail

Postal address

Full name of the head of the organization

 1

Research institute "Public opinion"

+7 7172 783-549

ainur.mazhitova@mail.ru

Astana, Valikhanov 3st. VP-5

Mazhitova Ainur Boranbayevna

2

Central office "Nur Otan"

 

+7 (7172) 707-679

office@nurotan.kz 

010000,  Astana, D. Kunayev st, 12/1 

Ikhdanov Akylbek Zhamelovich

3

Kazakhstan institute of strategic researches

RSI "Service of the Central Communications" of the Ministry of information and communications of the Republic of Kazakhstan

+7 (7172) 752-020

office@kisi.kz

 

Astana, Beybitshilik 4 st.

 

Shaukenova Zarema Shaukenovna

4

RSI "Service of the Central Communications" of the Ministry of information and communications of the Republic of Kazakhstan

+7(7172)55-93-38

info@ortcom.kz

  

Astana, Tauyelsizdik 4 st.

Shchegortsova Anastasiya Gennadyevna