саясаттану кафедрасы докторанттарының зерттеу практикасының қорытындысы

Л.Н.Гумилев атындагы ЕҰУ, Журналистика және саясаттану  факультеті, саясаттану кафедрасы 2 курс  6D050200-докторанттарының 10.02.20-23.03.20 аралығында өткен зерттеу практикасының  қорытындысы ZOOM (https://us04web.zoom.us/j/175801967) бағдарламасында 26.03.2020 күні конференцияда қабылданды.

Саясаттану кафедрасында  6D050200-Саясаттану мамандығы бойынша 19 докторанттар білім алуда.  Конфенцияны кафедра меңгерушісі доцент И.С. Рыстина ашты. Барлық докторанттар  және ғылыми жетекшілер қатысты.

Жұмыс тәртібі бойынша 2 курс  6D050200-докторанттарының есебін комиссия мүшелері қабылдады. Кафедра мәжілісінде бекітілген коммиссия мүшелері:

1. төрайымы: кафедра меңгерушісі И.С.Рыстина

2.с.ғ.д. профессор Р.А.Нуртазина

3. с.ғ.д. профессор Е.Л. Нечаева

4.с.ғ.к. доцент м.а. Б.Б.Бюлегенова

5.с.ғ.к.доцент Қ.Д. Жанпейісова

          Конференция қорытындысы бойынша 19  6D050200-докторанттар   өткен зерттеу практикасының есебін қорғады. Зерттеу практикасының есебін және құжаттардың скан көшірмесі кафедра почтасында жинақталды.